Category Archives: Phần Mềm

Phần mềm là một tập hợp các hướng dẫn, được viết bằng mã máy tính. Cho máy tính biết cách hoạt động hoặc cách thực hiện một tác vụ cụ thể. 

Nó thường có dạng chương trình thương mại (như Microsoft Word và Adobe Photoshop), trò chơi. Hay hệ điều hành máy tính hoặc thậm chí là PM độc hại như vi rút và mã độc tống tiền.

Bất kỳ chương trình hoặc mã nào chạy trên máy tính đều. Nó là một ví dụ về nó và bất kỳ điều gì bạn làm với máy tính đều yêu cầu sử dụng nó. Nó được tạo ra bởi các lập trình viên máy tính, thường được gọi là lập trình viên.

Các loại phần mềm

Có rất nhiều loại PM được sử dụng ngày nay. Để giúp bạn hiểu được phạm vi của ngành công nghiệp PM. Đây là tổng quan về các loại PM chính đang được sử dụng ngày nay. 

Phần mềm hệ thống

PM hệ thống là danh mục chung của PM cho phép phần cứng máy tính hoạt động và đóng vai trò. Nó là nền tảng cơ bản cho các ứng dụng chạy. PM hệ thống đặc biệt phức tạp và có nhiều “lớp” được liên kết với bất kỳ thiết bị máy tính nào

Phần mềm ứng dụng

Đây là loại PM mà bạn có thể quen thuộc nhất còn được gọi là chương trình hoặc ứng dụng. Chúng là các gói thường có mục đích cụ thể và bạn sử dụng để đạt được một mục tiêu nhất định. 

Phần mềm lập trình

Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi phần mềm được tạo ra cùng với PM khác. Lập trình viên dựa vào một số công cụ PM khác nhau để tạo chương trình