BƯỚC 1 : YÊU CẦU

Điền vào biểu mẫu “Yêu cầu sửa chữa” và nhân viên của chúng tôi sẽ xác nhận việc sửa chữa của bạn kèm theo báo giá.

BƯỚC 2 : ĐÓN

Chúng tôi sẽ cử nhân viên trong vòng 30p đến cơ sở của bạn để nhận máy tính của bạn để sửa chữa.

BƯỚC 3 : TIẾP NHẬN

Sau khi sửa chữa xong, nhân viên của chúng tôi sẽ giao trả laptop của bạn và thanh toán.

Yêu cầu

Đón

Tiếp nhận

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lấy sự thành công của khách hàng làm mục tiêu